Varsel om tvangssalg av bolig 

Dersom man ikke har betalt regningene sine over tid og eier egen bolig så kan din bolig stå i fare. Dette kalles tvangssalg og er en prosess hvor domstolen bestemmer at din bolig skal selges for å dekke inn gjeld eller ubetalte krav. Det er i hovedsak 3 forskjellige grunner til at man begjærer tvangssalg: 

 • Manglende betaling av felles kostnader 
 • Manglende betaling av gjeld 
 • Særlige regler i et sameie eller borettslag 

Hvordan ser et varsel om tvangssalg ut?

Et varsel om tvangssalg er et brev med dokumenter som skal gi deg informasjon om:

 1. Navn på den eller de det gjelder 
 2. Fødselsdato og adresse 
 3. Adressen til objektet som det varsles om tvangssalg av
 4. En fullstendig oversikt over kravet som ligger til grunn. Her skal det gjøres rede for hovedbeløp, renter, gebyrer og hvor mye som gjenstår. 
 5. Det må inkludere en beskrivelse av grunnlaget 
 6. Vedlegg som skal vedlegges her: kopi av grunnbok, varsel om tvangsfullbyrdelse, kopi av panteattest og en kopi av grunnlaget for tvangssalg. 

Hva bør man gjøre dersom man får et varsel om tvangssalg?

Dersom man får et varsel om tvangssalg så bør man i utgangspunktet finne ut om grunnlaget er korrekt. Dersom det er korrekt og man er enig i det så bør man se på mulige alternativer: 

 1. Kontakte kreditor for å sjekke om det er mulighet til å få til en avtale? 
 2. Finn ut hvor mye penger du har, tilby dette til kreditor 
 3. Søk om utsettelse og prøv å selg frivillig 

Boliger som selges på tvangssalg selges med helt andre betingelser enn et vanlig boligsalg. Dersom boligen din blir solgt på tvangssalg så ender du dermed opp med mindre penger enn hvis du hadde solgt den frivillig igjennom en eiendomsmegler. Det kan derfor lønne seg å selge boligen frivillig og dette er noe domstolen generelt er positivt til. 

Hvis man ikke har pengene så kan man spørre om en avtale. Saksøker har nemlig mulighet til å utsette saken og gjenoppta den dersom du ikke overholder avtalen. 

Hva gjør man hvis man er uenig i et tvangssalg? 

Hvis man er uenig så har man 1 måned til å sende inn en begrunnelse om hvorfor du er uenig og eventuelt komme med en løsning. Her vil vi anbefale at man tar kontakt med en advokat som er ekspert på nettopp slike tvister. Domstolen ser på det skriftlige materialet og tar stilling til det deretter. 

Hvordan foregår salget? 

Et tvangssalg innebærer at domstolen oppnevner en «medhjelper». Dette er gjerne en advokat. Advokaten tar seg av alt det praktiske og boligen skal ut på markedet. Det skal holdes visninger og alt som hører med til et boligsalg. Den eneste forskjellen er at domstolen må godta og akseptere budet som vinner. Når boligen er solgt så fordeler retten pengene til de som måtte ha krav. 

Hvordan unngår man tvangssalg? 

Det er flere årsaker til at saker om tvangssalg blir opprettet men den beste måten å unngå dette på er å være proaktiv. Dersom du har gjeldsproblemer så få hjelp så snart du kan. Når en sak først har gått til tvangssalg så kan det være vanskelig å snu denne prosessen men det hadde vært mye enklere dersom du hadde tatt tak i problemet tidligere. 

 

Fyll inn skjemaet

Start det økonomiske livet ditt på nytt

Hvordan er prosessen?

Prosessen er ganske lik den prosessen man har for å få et boliglån.

1. Banken kontakter deg for å få mer informasjon om din økonomi, boligen din. De ønsker i de aller fleste tilfeller å få litt innsikt i hvordan og hvorfor du har havnet i et økonomisk uføre. Bankene har forståelse for din situasjon.

2. Banken vurderer søknaden din og boligen din.

3. Dersom banken godkjenner søknaden din så får du lånedokumenter sendt til deg.

4. Når lånet utbetales så betaler banken ut kreditorene dine.

Etter 1-3 dager starter du med helt blanke ark.

Hvem kan søke?

 • Du må eie egen bolig 
 • Du må tjene over 300 000,- 

7.1% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr 1.958.735, totalt kr 3.958.735